A kedvezményezett neve: Tik Gábor egyéni vállalkozó
Projekt címe: Vállalkozásfejlesztés Tik Gábor egyéni vállalkozónál
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.9-20-2021-02070
Támogatás összege: 9 997 176 Ft 
Támogatás mértéke: 70%
Projekt ideje: 2021.08.01 - 2022.04.30.


Projekt bemutatása:

A projekt célja munkavállalóink létszámának megtartása, bővítése, árbevételünk növelése, versenyképességünk növelése. Eddig is jellemző volt a kis mértékű fluktuáció, folyamatos fejlődés, azonban a járványügyi veszélyhelyzet és gazdasági válság vállalkozásunkat is érintette. Műhelyünkben ugyanis az idegennyelvtudásnak köszönhetően nagy számban előfordulnak külföldi gépjármű tulajdonosok, akik egy-egy nyaralás során hozzák be gépjárművet javításra, fejlesztésre. Az elmúlt egy évben folyamatosan erősödünk vissza a Pandémia előtti színvonalra, az okozott gazdasági hatást eszközparkunk fejlesztésével, bértámogatással kívánjuk enyhíteni, és biztosítani a hosszú távú, stabil működést.
A projekt előkészítésekor, pályázat benyújtása előtt felmérésre kerültek fejlesztési szükségleteink felmérése műszakilag és gazdasági szempontból is. A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

Eszközbeszerzés
1 db  Metron Athena fényező-szárító kamrát szerzek be. Jelenleg már van egy régi, kevésbé korszerű kamrám. Szükség van egy modern kamra beszerzésére annak érdekében, hogy egyszerre több járművet, nagyobb hatékonysággal tudjak javítani, lerövidítve a száradási időt. A szélsőséges időjárásnak köszönhetően sokszor nagyon lassan száradnak az egyes munkafolyamatok során a festékek, az új eszköz beszerzésével ezt a problémát is át tudjuk hidalni. Egyszerre több munkát el tudunk végezni, lerövidül az az idő, amíg egy autót javítunk, ezáltal hatékonyabban tudunk dolgozni, elégedettebbek lesznek az ügyfelek.

Az eszközbeszerzésen felül a projekt tartalmazza 4 fő bérköltségének egy részét a projekt ideje alatt, továbbá projektmenedzsment költséget.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
A kedvezményezett neve: Tik Gábor egyéni vállalkozó
Projekt címe: Pályakezdő támogatása a gyakornoki program keretében Tik Gábor
egyéni vállalkozónál
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00334
Támogatás összege: 3 156 249 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt ideje: 2017.04.01. - 2018.01.01.


Projekt bemutatása:
A  "Pályakezdő támogatása a gyakornoki program keretében Tik Gábor egyéni vállalkozónál" című projekt hozzájárult egy 25 év alatti, pályakezdő fiatal új státusz betöltését eredményező foglalkoztatásához, aki szakképzettségét iskolai rendszerű képzésben szerezte meg.

A projekt az Ifjúsági Garancia program keretében valósult meg, olyan fiatalt vettünk fel, aki már regisztrált a programba. Járműfényező (OKJ 3452503)  végzettséggel rendelkező gyakornokot vontunk be a programba.

 projekt keretén belül 9 hónapon keresztül foglalkoztattuk a gyakornokot, 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatással, vállalati kapcsolattartó mentorálásának segítségével megszerezte a szükséges gyakorlatot.

A gyakornok munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére is sor került (rotációs polírozógépek, elszívómobil, szórópisztolyok, védőmaszk).

A projekt hozzájárult statisztikai létszámunk növeléséhez, egy pályakezdő fiatal gyakorlati, szakmai tapasztalatszerzéséhez, a projekt befejeztével önálló munkavégzéséhez.